Pred kulturni praznikom so učenci 4. e pri likovnem pouku na daljavo risali Prešerna. Portreti so jim prav dobro uspeli.