Obveščam vas, da bo s 1. septembrom 2021, začela z delovanjem nova Osnovna šola Janeza Puharja Kranj – Center. Učenci, ki so do konca šolskega leta 2020/21 obiskovali OŠ Simona Jenka Kranj Center in PŠ Primskovo, bodo s 1. 9. 2021 začeli obiskovati samostojno OŠ Janeza Puharja Kranj – Center. Isto velja za vpisane otroke v 1. razrede omenjenih šol in otroke, ki so vpisan na vrtca ob obeh šolah. Do bistvenih sprememb, razen spremembe imena, ne bo prišlo.

Vse potrebne informacije boste izvedli na spletnih strani OŠ Janeza Puharja Kranj – Center in OŠ Simona Jenka Kranj.

Matična šola OŠ Janeza Puharja Kranj – Center
Janez Puhar – izumitelj fotografije na steklo

V Kranju, 29. 6. 2021                

v. d. ravnatelja OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, 
Klemen Markelj, prof. zgod.