MAJ

1E 1F 2E 2F 3E 3F 4E 4F 5E 5F
1
2
3
4
5
6 MAT
7
8
9
10
11 SLJ SLJ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 MEM NEM NEM NEM
27
28
29
31 NIT NIT

ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan
ZP – zdravstveni pregled