Uprava

Ravnatelj: Rudolf Planinšek
Pomočnica ravnatelja: Ingrid Klemenčič
Pomočnica ravnatelja: Mateja Urbiha
Pomočnik ravnatelja: Bojan Švabić
Poslovna sekretarka: Darja Ahačič
Računovodja: Tanja Krišelj
Knjigovodja: Špela Berčič
Knjigovodja: Mateja Žumer
Šolska svetovalna služba
Psihologinja: Dušanka Koporec
Pedagoginja: Tina Kaltenekar
Psihologinja: Simona Kogelnik Ekar
Socialna in specialna pedagoginja: Ingrid Klemenčič
Knjižničarki: Mojca Finžgar Eleršek
Kaja Tiringer
Računalnikar: Luka Flajnik